Rada imam ljudi. Rada sem z njimi ob veselih dogodkih in v času, ko potrebujejo pomoč.

Svojo poklicno pot sem začela utirati leta 1981 kot medicinska sestra. Kasneje sem zaključila študij na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, kjer je bila poleg drugih vsebin glavna tema delo z družino. V okviru podiplomskega študija sem poglabljala znanja o delovanju družine in ga zaključila z magistrsko nalogo – Otrok z motnjo v razvoju in njegova družina – Procesi prilagajanja družine novi situaciji in koncepti pomoči. Leta 2002 sem zaključila podiplomski študij iz Družinske dinamike v okviru organizacije Medicinske fakultete v Ljubljani. Nadaljevala sem izobraževanje iz sistemske družinske terapije pri priznanem nemškem družinskem psihoterapevtu Petru Nemetscheku – Verein zur Förderung der Familientherapie und Beratung E. V. in leta 2006 pridobila certifikat iz sistemske družinske terapije. Leta 2013 sem pridobila The European Certificate of Psychotherapy in Slovensko diplomo iz psihoterapije. Kakovost svojega dela zagotavljam z redno supervizijo pri prof. dr. Gabi Vogrinčič Čačinovič, univ.dipl. psih., družinski psihoterapevtki.

Strokovna znanja in izkušnje sem pridobivala na različnih področjih zdravstva, šolstva in socialnega varstva skoraj dve desetletji – na Dispanzerju za mentalno zdravje v Celju, kjer sem ves čas delala z družinami otrok z različnimi težavami. Kasneje sem razširila področja dela še na delo s posamezniki, pari, razvezanimi pari, delo na starševski vlogi po razvezi in stikih z otroki. Bogate izkušnje sem pridobivala v sodelovanju v timih različnih strokovnjakov in v sodelovanju z različnimi strokovnimi inštitucijami.

V letih od 2003 – 2013 sem bila predstojnica Dispanzerja za mentalno zdravje v Celju, kjer sem usmerjala skrb in podporo strokovni rasti celotnega strokovnega tima za nudenje celovite pomoči otrokom in staršem.

V zasebni psihoterapevtski in svetovalni praksi delujem od leta 2014. Poleg psihoterapevtskega dela s klienti sodelujem v televizijskih in radijskih oddajah, na raznih predavanjih, ki so namenjena širši javnosti in v vodenju skupin.

Nekaj časa namenim tudi izobraževanju in izmenjavi izkušenj na različnih področjih, kjer razvijam in krepim osebno in strokovno rast.

Sem članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo – SKZP, članica Društva za sistemsko psihoterapijo v Sloveniji in članica Komisije za podeljevanje evropskih diplom pri SKZP.

Lepo mi je v domačem gnezdu, kjer v pogovorih, druženju, sprehodih z možem in najino psičko Luco, na vrtu med rožami in zelenjem najdem svoj mir in se sprostim. Uživam tudi v hobijih, ki me napolnijo z novimi močmi – petjem, branjem, rekreacijo, potovanji.

Življenjski moto: Dvigni glavo, stopi naprej, četudi je korak majav in počasen.