SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA

V skupini člani odpirajo svoje lastne dileme, izmenjujejo izkušnje, prihajajo do novih spoznanj, medsebojno se podpirajo, ustvarjajo zaupen odnos, krepijo občutek povezanosti  in spoznavajo, da niso sami in edini s težavami in stiskami. Člani skupine se srečujejo enkrat tedensko po 90 minut. Skupina je zaprtega tipa.